Tanumsloppet
Coronapandemin drabbar alla, även rullskidsporten.
Årets Tanumslopp har som säkert flera redan noterat ställts in. Men glädjande nog kommer nästa års Tanumslopp behålla seedningsstatus till Vasaloppet.
Tanumsloppet 2021 kommer gå av stapeln den 5 juni 2021.